ROTGWUSMLib2022Tetupai

Assalamualaikum Wrt. Wbt. dan salam sejahtera.

Sukacita dimaklumkan bahawa Perpustakaan USM akan mengadakan program "ResearchonTheGowith USM Library" siri 2 seperti ketetapan berikut: 

 Tarikh       : 22 Disember 2022 (Khamis) 

Masa        :9:30 pagi – 12.30 tengah hari 

Tempat    : Tetupai Lounge, Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, 

                   Kampus Kejuruteraan, Universiti Sains Malaysia 

 Objektif utama program ini adalah untuk mendekatkan Pustakawan dengan pelajar Ijazah Lanjutan /Penyelidik /Pensyarah USM bagi memberikan konsultasi secara bersemuka berkenaan rujukan & bibliografi, pencarian bahan, template tesis, penerbitan dan lain-lain perkara dalam menyokong penulisan tesis / kajian penyelidikan mereka. 

 Sekian, terima kasih. 

  

 Assalamualaikum Wrt. Wbt. and greetings. 

 We're pleased to inform that USM Library will be organizing "ResearchonTheGowith USM Library" series 2 as follows: 

 Date     22nd December 2022 (Thursday)

Time     9:30 am – 12:30 pm 

Venue  Tetupai Lounge, School of Civil Engineering, Engineering Campus, 

               Universiti Sains Malaysia 

 Themain objective of this program is to bring our Librarians close to USM Postgraduates /Researchers / Lecturers to provide face-to-face consultation regarding references & bibliography, material searches,thesis templates, publications, and other matters in supportingtheirthesis writing /researchactivities. 

 Thank you.